Mgr. Alena Petruželková
vedoucí
linka: 419
tel.: 221 343 419, 731 448 568
e-mail: petruzelkova@pamatnik-np.cz

Jana Hamplová
sekretariát
linka: 420
tel.: 221 343 420, 731 448 564
e-mail: hamplova@pamatnik-np.cz

Jana Färberová
knihovnice (studovna)
linka: 537
tel.: 221 343 537
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Mgr. Zuzana Hrubešová
knihovnice (Litoměřice)
linka:
tel.: 734 573 295
e-mail: hrubesova@pamatnik-np.cz

Bc. Jan Kašpar
knihovník (hájenka)
linka: 532
tel.: 221 343 532, 739 461 883
e-mail: kaspar@pamatnik-np.cz

PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.
knihovník (hájenka)
linka: –
tel.: 235 352 600, 739 461 883
e-mail: kolarik@pamatnik-np.cz

Mgr. Alena Lincová
knihovnice
linka: 536
tel.: 221 343 536
e-mail: lincova@pamatnik-np.cz

Daniela Ottová
knihovnice
linka: 536
tel.: 221 343 536
e-mail: ottova@pamatnik-np.cz

Mgr. Iva Prokešová
knihovnice (studovna)
linka: 535
tel.: 221 343 535, 732 633 134
e-mail: studovna@pamatnik-np.cz

Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D.
knihovník
linka: 532
tel.: 221 343 532
e-mail: prokop@pamatnik-np.cz

PhDr. Jaroslava Stárková
knihovnice
linka: 536
tel.: 221 343 536
e-mail: starkova@pamatnik-np.cz

PhDr. Helena Šulcová
knihovnice
linka: 535
tel.: 221 343 535
e-mail: sulcova@pamatnik-np.cz

Bc. Ladislav Zářecký
správce depozitáře (Litoměřice)
linka: –
tel.: 771 135 407
e-mail: zarecky@pamatnik-np.cz