12. 1. 2023

Laureát ceny Vlastní cestou PEN Klubu

Laureátem ceny Vlastní cestou PEN Klubu se stal básník, esejista, historik, spisovatel, kurátor několika objevných výstav a autor velké řady literárních i dokumentárních rozhlasových pořadů Miloš Doležal. Mezi jeho tvorbou se skví jako drahokam i kniha věnovaná Janu Franzovi Eseje, kritiky, dopisy a později vydal samostatně korespondenci Reynek-Franz Musíme všichni někam na poušť. Miloš Doležal dokázal Jana Franze vyzvednout ze zapomnění, ukázat jeho bystrý, podnětný způsob uvažování, dodnes svěží kritický vhled do literatury. A v detailech a nesčetných poznámkách k dopisům vykreslil živého člověka, blízkého mlčenlivého přítele Bohuslava Reynka. Hlas Jana Franze, jen po dlouhém zvažování vystupující z ticha, mi připomíná mlčenlivou sílu Miloše Doležala. Bez jeho iniciativy petice „Zachraňte Petrkov!“ bych nemohla zvát na setkání v domě Bohuslava Reynka, bez jeho práce bychom tolik významných postav z naší historie 20. století nepoznali, bez jeho pomalého zvažování by celý český literární „vesmír“ byl o mnoho méně barevný a žhnoucí, a to snad právě proto, že téměř pro každé slovo a úvahu používá lékárenské váhy. A zbývá ještě celá krajina jeho básní, Vysočiny z druhé strany humpolecké trati... a také těšení na všechny budoucí výstavy a knihy.

Lucie Tučková

antispam