Alois Musil: Prameny k životu a dílu

16/3/2023

Alois Musil: Prameny k životu a dílu

Srdečně zveme na představení knihy Alois Musil: Prameny k životu a dílu, které se uskuteční v přednáškovém sále Památníku národního písemnictví/ Muzea literatury (Pelléova 44/22, Praha 6).
Představovaný první svazek edice Prameny PNP je věnován slavnému orientalistovi a cestovateli Aloisi Musilovi (1868–1944), osobnosti, jež svými výzkumy z přelomu 19. a 20. století významně přispěla k poznání rozlehlých oblastí Blízkého východu.
V rámci pořadu zazní přednáška o životě i díle Aloise Musila a bude uveden výzkumný projekt, v jehož rámci proběhlo zpřístupnění digitální edice korespondence Aloise Musila a zpracování jeho archivního fondu ze sbírek Literárního archivu PNP.
Vystoupí řešitelé projektu Adéla Jůnová Macková, Pavel Žďárský a editoři publikace Jan Grisa a Tomáš Pavlíček

Program:
17:00 představení projektu Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu a edice Prameny PNP
17:30 přednáška o životě a díle A. Musila
18:20 A. Musil a jeho příchod na Univerzitu Karlovu, cesty do anglofonních zemí ve 20. letech 20. století; Musilův archivní fond ve sbírkách Literárního archivu PNP
18:50 křest knihy Alois Musil. Prameny k životu a dílu

Pořádají:
Památník národního písemnictví/ Muzeum literatury ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v. v. i. a Akademickou společností Aloise Musila.