3. místo
Cenu uděluje Svaz polygrafických podnikatelů

Autor/ka: Tomáš Pospěch (ed.)
Název: Karel Novák: malíř sportu

Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Knižní úprava / Book design: Milan Nedvěd
Fotografie / Photographs: Karel Novák
Nakladatelství / Publisher: PositiF
Písmo / Typeface: Reckless, FK Screamer Legacy Slanted
Strany / Pages: 272
Rozměr / Size: 22 × 27 cm
Doporučená cena / Recommended price: 890 Kč
ISBN 978-80-87407-39-4

Oceněná obrazová publikace obsahuje velké množství fotografií ze sportovního prostředí z 50. a 60. let 20. století. Fotografie jsou vytištěny technologií duplex. Jedná se o technologii v dnešní době méně používanou, ale velmi zajímavou, která dokáže černobílé fotografii dát patřičnou hloubku. Pro tisk byl použit velmi kvalitní nenatíraný papír. Šitá vazba V4 zavěšená do měkké obálky s volným hřbetem je pro čtenáře velmi příjemná tím, že kniha jde zcela lehce otevřít až do hřbetu. Netradičně provedená obálka se slepotiskem je opatřena falcovaným přebalem, který při rozložení na rubové straně vytváří ucelenou fotografii.

Technická komise

The prize-winning illustrated publication contains a great quantity of photographs from the world of sport of the 1950s and 1960s. The photographs are printed using duplex technology. This is technology that is used less often today, but is very interesting and can give the black and white photographs their proper depth. High-quality uncoated paper was used for the printing. The sewn V4 binding suspended in the soft jacket is pleasant to the reader as the book can be quite easily opened right up to the spine. The untraditional design of the jacket using screen printing has a folded cover which when unfolded on the reverse side creates a complete photograph.

Technical Panel