1. místo
Cenu uděluje Svaz polygrafických podnikatelů

Autor/ka: Karel Čapek
Název: Továrna na Absolutno

Tisk / Print: Indigoprint (texty), Tereza Hradilková (autorské tisky z výšky), Centrum digitálního tisku (laserový výsek)
Knižní úprava / Book design: Johana Kratochvílová
Ilustrace / Illustrations: Tereza Hradilková
Nakladatelství / Publisher: Teapot
Písmo / Typeface: Crabath, Jaroslav
Strany / Pages: 132
Rozměr / Size: 29 × 27 cm
Doporučená cena / Recommended price: 32 990 Kč
ISBN 978-80-85197-70-9

Publikace na environmentální téma s autorskými tisky, zajímavými papírovými prostřihy a objektem z papíru se zabývá odpadem a hromadící se nadprodukcí spotřebního zboží. Kniha čtvercového formátu je nápaditě provedena za použití různých druhů papírů a lepenky. Uprostřed knižního bloku je vsazen dvoulist kašírované kartonové lepenky, který po rozevření vytváří pomocí vlepených papírových prostřihů „továrnu na absolutno“. Součástí knižního bloku jsou dále jemné tvarové výseky provedené laserem. Blok je zavěšen do tuhých desek (vazba V8). Celkový dojem z publikace podtrhává přebal, který je rovněž laserově upraven, v kombinaci s tiskem na přední straně desek. Celkové provedení je velmi neobvyklé a zároveň velice náročné na knihařské zpracování a tím se dostává na první místo ročníku NČKR 2022.

Technická komise

This publication on an environmental theme with artist prints, interesting paper cuts and a paper object deals with waste and accumulating overproduction of consumer goods. The book of a square format is imaginatively designed using various kinds of paper and cardboard. A double sheet of laminated cardboard is inserted into the centre of the book block which when opened out creates “The Absolute at Large” with the aid of glued in paper cuts. Part of the book block is finely shaped die cuts made by a laser. The block is suspended in stiff boards (V8 binding). The overall impression of the publication is underlined by the cover which is also treated with a laser, in combination with printing on the front of the boards. The overall design is highly unusual and very challenging for bookbinding, winning it first place at the MBCBY 2022.

Technical Panel