1. 12. 2016

Výzva pro badatelskou veřejnost

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 50/2018 na téma Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 ve středoevropských literaturách. V roce 2018 tomu bude sto let od ukončení 1. světové války, která výrazně překreslila mapu Evropy, té střední obzvlášť výrazně. Zánik dlouhotrvající habsburské monarchie a vznik Polska, Československa, Maďarska, Rakouska, Jugoslávie,…

29. 11. 2016 XV. Trienále českého ex libris

XV. Trienále českého ex libris

Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví si Vás dovoluje pozvat k účasti na jubilejní celostátní přehlídce XV. trienále českého ex libris Chrudim, prezentující současnou tvorbu ex libris vytvořenou mezi léty 2015 až 2017. Trienální kolekce vybraná odbornou porotou bude představena veřejnosti ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi v období od 7. října do 5. listopadu 2017 a…

28. 11. 2016 Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2016 je zahájena

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2016 je zahájena

Dne 10. listopadu 2016 zahájil Památník národního písemnictví spolu s Ministerstvem kultury České republiky 52. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Uzávěrka přihlášek je 16. ledna 2017. V soutěži s dlouhou tradicí je oceňován současný knižní design. Odborná porota soutěže hodnotí grafické, polygrafické a ilustrační zpracování publikací vydaných vždy v uplynulém kalendářním roce. V každé…

18. 11. 2016 ALFRÉD&DORIS UVÁDÍ: K. H. MÁCHA

ALFRÉD&DORIS UVÁDÍ: K. H. MÁCHA

Divadelní skupina Alfréd&Doris se programově věnuje především autorskému divadlu. V rámci festivalu Den poezie představí čtenou koláž kombinující fakta ze života a literárního díla Karla Hynka Máchy. Pořad se bude konat 25. listopadu 2016 v 19.00 hod. v Malé vile PNP.  www.denpoezie.cz www.alfredadoris.cz    

15. 11. 2016 Literární muzea a památníky mají svůj portál

Literární muzea a památníky mají svůj portál

Cílem nového portálu www.literarnimuzea.cz je soustředit a zpřístupňovat informace o literárních muzeích, domech či památnících spisovatelů v České republice. Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví bude ve spolupráci s dalšími institucemi poskytovat strukturované informace o místech, osobnostech a rovněž o aktuálním dění na poli literární…

5. 11. 2016 Komentovaná prohlídka výstavy Karlova kolébka

Komentovaná prohlídka výstavy Karlova kolébka

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy "Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře" a setkání s jejím kurátorem PhDr. Milošem Sládkem, které se uskuteční v pátek 18. listopadu v 10.00 hod. v Malé výstavní síni PNP (sraz účastníků na nádvoří Strahovského kláštera). Vstup je volný.  Více o výstavě zde. 

3. 11. 2016 Exemplář Dantovy Božské komedie (1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického

Exemplář Dantovy Božské komedie (1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického

V létě roku 2016 knihovna Památníku národního písemnictví obohatila své sbírky o významný přírůstek. Díky mimořádné dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury ČR byl 4. srpna 2016 v berlínském antikvariátu Ericha Bürcka zakoupen exemplář tisku Božské komedie Danta Alighieriho (1265–1321), který vyšel ještě jen jako La comedia v Benátkách roku 1544. Přídomek „božská“ („divina“), jímž toto dílo druhdy…

3. 11. 2016

Kolokvium Literární paměť ve středních Čechách

Mezinárodní kolokvium, pořádané Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Památníkem národního písemnictví – Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Středočeským krajem, si klade za cíl propojit perspektivy současného bádání a muzejnictví a regionální…