Autor/ka:
Název: Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa

Editorka: Barbora Toman Tylová
Nakladatelství: Filip Tomáš – Akropolis, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Hodnocení Spolku českých bibliofilů: Publikace o typografovi, který navázal na odkaz české avantgardy a zásadně ovlivnil vývoj moderní české knihy. Kniha vyčerpávajícím rozsahem mapuje příkladnou celoživotní Hlavsovu práci na knižním designu druhé poloviny 20. století v nadstandartní profesionalitě. Tomu odpovídá zaměření koncepce libreta publikace a její adekvátní typografické provedení.