Autor/ka:
Název: Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa

Hodnocení TypoDesignClubu: V mnoha ohledech důstojný pomník knižnímu grafikovi Oldřichu Hlavsovi, bytostnému praktikovi i teoretikovi a velkému anticipátorovi typografie druhé poloviny dvacátého století. Nadstandardně rozsáhlá, formálně konzervativní monografie, je první ucelenou prací shrnující Hlavsovo dílo. Zároveň se jedná o výrazný autorský počin (editorka je autorkou některých textů i grafické úpravy), provedený s velkou citlivostí a pietou. Hlavsova korespondence s významnými současníky (Sutnar, Kapr, Frutige aj.) kanonického autora polidšťuje, a může tak přivést některé mladé adepty typografie ke studiu relativně nedávné minulosti. Publikace přesvědčivě buduje teoreticko-historický kontext oboru.