65 unikátů

od 18/12/2018
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

Layout a grafika: PNP a lab.sng
Technická realizace: lab.sng
Spolupráce: Slovenská národná galéria

65 unikátů

Výstava k 65. výročí založení Památníku národního písemnictví.

Sbírku Památníku národního písemnictví tvoří na 7 milionů sbírkových předmětů různého charakteru. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších v České republice. Jsou zde uložené rukopisy, portréty, dopisy, rukopisné záznamy, autografy a řada dalších předmětů, a to  i osobní povahy. Z tohoto množství k 65. výročí založení instituce vybrali odborní pracovníci PNP ze sbírek 65 nejvýznamnějších dokumentů. Jedná se o výjimečné předměty a kulturní symboly, pod kterými jsou skryta jména jako Božena Němcová, Josef Váchal, Ludvík Vaculík nebo Václav Havel. Tento výběr zároveň představuje pohled do depozitáře Památníku národního písemnictví. Díky virtuální výstavě 65 unikátů si můžete tyto předměty prohlédnout včetně jejich příběhu a dokumentace. Výstava je zpřístupněna na: http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/