16. 8. 2016

Karáskova galerie – II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. st. a 1. poloviny 20. st.

projekt MK ČR, identif. kód.: DE06P04OMG012 řešitel: R. Dačevová a kol. doba trvání projektu: od 2006 do 2011 výstup: publikace – Karáskova galerie. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie, edice Depozitář, PNP, Praha 2012

16. 8. 2016

Jiří Karásek ze Lvovic – sběratel evropského významu

projekt GA ČR, reg. č.: 405/07/1589 řešitel: A. Petruželková a kol. doba trvání projektu: od 2007 do 2011   výstup: výstava – Anatomie knihovny, letohrádek Hvězda, Praha 2012 a publikace – Knihovna Karáskovy galerie a její světy, Arbor vitae a PNP, Praha 2011