2. 9. 2016

Příprava edice barokního románu Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu

projekt GA ČR, reg. č.: 405/05/0095 řešitel: M. Sládek doba trvání projektu: od 2005 do 2007   výstup: publikace – Miloš Sládek: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše od kapucína Martina z Kochemu, Argo, Praha 2007

16. 8. 2016

Soupis germanik v literárním archivu PNP

projekt GA ČR, reg. č.: 405/05/2679 řešitel: N. Macurová doba trvání projektu: od 2005 do 2007 výstup: tištěný soupis, ev. CD