Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan


Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan

Výstava prezentuje život a dílo patrně nejznámějšího a nejoblíbenějšího českého prozaika 20. století Bohumila Hrabala jak ve víceméně tradiční, přinejmenším domácímu publiku známé podobě (Hrabal jako svérázná osobnost, jeho spolupráce s filmem, dílo oslovující široké čtenářské vrstvy), tak i v souvislostech, s nimiž je dosud obeznámena pouze odborná veřejnost. Koncepce výstavy je založena na třech oddílech spjatých s geografickými, a do jisté míry i symbolickými, prostory: Libeň, Čechy a Morava, Střední Evropa. V rámci expozice je zachycen „zrod spisovatele“ v prostředí pražské periférie, autorův život i jeho úzké vazby na domácí literární tradici; nově by pak měly být nastíněny ty souvislosti jeho života a díla, které z něj činí i výrazného reprezentanta kultury Střední Evropy. Zachycen proto bude například i ohlas Hrabalových knih v německojazyčném prostředí či v Polsku a Maďarsku. 

Putovní výstava k zapůjčení zahrnuje 5 velkoformátových panelů s fotografiemi z původní výstavy „Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan“ o rozměru 230 x 150 cm a 26 výstavních panelů ve formě tiskových pdf, dále náhledové formáty a závazné pokyny k tisku. Putovní výstava je k dispozici v jazykových mutacích: CZ, DE, ENG

Kurátor výstavy: Tomáš Pavlíček
Spolukurátor: Lutz Dittrich
Grafické řešení: Petr Bosák, Robert Jansa
Produkce: Vladimír Uhlík
Organizátoři: Památník národního písemnictví a Literaturhaus Berlin

Poděkování: Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu při realizaci výstavy