Kategorie

7. Bibliofilie a autorské knihy

Knihy, které se svým zpracováním vymykají běžné knižní produkci:

  • bibliofilie – publikace vyznačující se vysokou kvalitou výtvarného, typografického a knihvazačského zpracování (individuální tiskové písmo, často dražší ruční papír, specifická grafická technika, knihvazačství inspirované postupy renesančních a barokních řemeslníků) a obvykle také vyššími literárními aspiracemi, které vycházejí ve velmi nízkých nákladech, jednotlivé výtisky jsou číslovány a signovány
  • autorská kniha – ve většině případů je dílem jednoho umělce, může existovat v jediném nebo i ve stovkách exemplářů a kromě papíru používá i jiné materiály, jako např. kámen, kov, dřevo, textil nebo sklo