2. 9. 2016

Soupis fondu a scénář k expozici spisovatele Jaroslava Foglara

projekt MK ČR, identif. kód.: DA00P01OLK003 řešitel: D. Lábusová doba trvání projektu: od 2000 do 2005   výstup: tištěný soupis

2. 9. 2016

Neznámé hodnoty (zpracování, soupis, zpřístupnění fondu)

projekt MK ČR, identif. kód.: DA04P01OUK011 řešitel: H. Klínková, A. Petruželková doba trvání projektu: od 2004 do 2005 výstup: tištěný soupis