2. 9. 2016

Průvodce po fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví do roku 1997

grant GA ČR, reg. č.:405/98/0053 řešitel: N. Macurová a kol. doba trvání projektu: od 1998 do 2001   výstup: CD

2. 9. 2016

Vědecké zpracování a zhodnocení osobního fondu a knihovny Vladimíra Holana

projekt MK ČR, identif. kód.: DA98P01UKK008 řešitel: T. Pavlíček, A. Petruželková doba trvání projektu: od 1998 do 2001   výstup: tištěný soupis

2. 9. 2016

Karáskova galerie – I. část. České výtvarné umění 19. století

projekt MK ČR, identif. kód.: DA00P01OOU001 řešitel: R. Dačevová a kol. doba trvání projektu: od 2000 do 2001   výstup: výstava – Sen o říši krásy I., II., Obecní dům, Praha 2001 a publikace – Sen o říši krásy, Obecní dům, Praha 2001