5. 9. 2016

Dějiny jako příběh a obraz (ku poctě Vladislava Vančury a 77. výročí vydání Obrazů z dějin národa českého)

mezioborové sympozium pořadatelé: Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK, PNP, Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského  termín: 13. – 14. 4. 2016  místo konání: sál Boženy Němcové PNP (13. 4.), České muzeum hudby (doprovodný koncert 13. 4. v 19.30), velký sál Pedagogické fakulty UK (14. 4.) hlavní organizátor: PhDr. Jiří Hnilica,…