Mgr. Vladimír Uhlík
vedoucí Oddělení prezentace sbírky
linka:
tel.: 731 448 561
e-mail: uhlik@pamatnik-np.cz

Mgr. Eliška Boumová
tajemnice soutěže NČKR
linka:
tel.: 778 529 387
e-mail: boumova@pamatnik-np.cz

Mgr. Mariana Dočekalová
pedagog, lektor
linka: –
tel.: 778 725 269
e-mail: docekalova@pamatnik-np.cz

MgA. Kateřina Kostková
produkční výstav
linka:
tel.: 778 486 793
e-mail: kostkova@pamatnik-np.cz

Mgr. Aneta Křižková
PR manažerka
linka: –
tel.: 778 757 662
e-mail: krizkova@pamatnik-np.cz

Mgr. Milan Kuzica
dokumentátor
linka:
tel.: 233 310 597
e-mail: kuzica@pamatnik-np.cz

Mgr. Romana Štorková Maliti
produkční edukačních programů
linka: –
tel.: 778 971 126
e-mail: storkova@pamatnik-np.cz

Věra Truncová
programový a koordinační pracovník
linka:
tel.: 273 132 551, 733 660 380
e-mail: truncova@pamatnik-np.cz

PhDr. Klára Voskovcová
kurátor sbírkových expozic
linka:
tel.: 778 497 648
e-mail: voskovcova@pamatnik-np.cz