Připravujeme

V roce 2018 vyjde: 
Vilma Hubáčková, Bronislava Rokytová a kol.: Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliomanie (kolektivní monografie, PNP, 2018)
sborník Literární archiv č. 50/2018

V roce 2019 vyjde: 
Jakub Hauser: Valentin Fjodorovič Bulgakov a výtvarníci ruské meziválečné emigrace (edice Depozitář, řada Studie, PNP, 2019)
Jan Kašpar: Významné osobnosti české vědy a kultury od dob starších po moderní epochu, provenience sbírky starých tisků (sign. S a SF) (edice Depozitář, řada Studie, PNP, 2019)
Zdeněk Kalista: Divadelní hry psané ve vězení (ed. Renata Ferklová, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2019)

V roce 2020 vyjde: 
Karel Horký: Zápisky věčného žáka. Dýmka míru (I. díl pamětí, ed. Hana Vaníčková, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2020)
Karel Horký: Zápisky věčného žáka. Štěstí zakázáno (II. díl pamětí, ed. Hana Vaníčková, edice Depozitář, řada Dokumenty, PNP, 2020)
Jan Kašpar: Významné osobnosti české vědy a kultury od dob starších po moderní epochu, provenience sbírky starých tisků (sign. S a SF) (edice Depozitář, řada Studie, PNP, 2020)