2014

Josef Váchal – Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

15. 10. 2014 – 1. 1. 2015
Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni

Autorky: Marie Rakušanová, Bronislava Rokytová, Petra Kočová 

Spolupráce: Západočeská galerie v Plzni

Výstava proběhla u příležitosti 130 let od narození všestranného umělce Josefa Váchala (1884–1969). Originální tvůrce pohybující se mezi styly a žánry zasvětil svoji práci především knižní tvorbě, která byla těžištěm výstavy. Doplněna byla Váchalovou volnou tvorbou, která s úpravou knih úzce souvisela (obrazy, kresbami, volnými grafickými listy). Naznačeny byly dobové fenomény, které jeho knižní i volnou tvorbu významně ovlivňovaly, jako byly okultismus, náboženství, filozofie, věda, ale také pokleslé žánry lidové četby, kramářských písní, folklorních diablerií apod.