O knihovně

Projekty

Probíhající projekty

SLABIKÁŘE Z CELÉHO SVĚTA
Výstava Slabikáře z celého světa ze sbírky prof. Josefa Kubálka, připravená ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, probíhá do 31. 7. 2017 v Muzeu klasického knihařství v Rožďalovicích.

MK ČR – Veřejné informační služby knihoven VISK (3)
Implementace modulů výpůjčky a správa seriálů v systému ARL.

Knihovna využívá od roku 2005 k modernizaci a zavádění nových technologií finanční podporu z programu VISK – Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury ČR. V minulosti se jednalo o retrokonverzi lístkových katalogů (VISK 5), digitální zpřístupnění vzácných dokumentů (VISK 6), dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru (VISK 7) a přistoupení k soubornému katalogu ČR a do programu národních autorit (VISK 8 a 9).

Dokončené projekty

Jiří Karásek ze Lvovic – sběratel evropského významu

Neznámé hodnoty (zpracování, soupis, zpřístupnění fondu)

Vědecké zpracování a zhodnocení osobního fondu a knihovny Vladimíra Holana
 

Interní výzkumné úkoly

Studie týkající se knihovních celků
Řešitel: J. Kašpar
Výstup: pod názvem Významné osobnosti české vědy a kultury od dob starších po moderní epochu provenience sbírky starých tisků (sign S a SF) vyjde v roce 2020 v edici Depozitář, řada Studie