Informace pro badatele

Služby

REŠERŠNÍ SLUŽBY

V případě zájmu je možné zajistit zpřístupnění dokumentů uložených v LA PNP i nepřímo, a to prostřednictvím objednávky placených rešerší, které jsou prováděny zaměstnanci archivu. Žádosti o poskytnutí rešeršních služeb posílejte e-mailem na sekretariát Literárního archivu. Cena této služby, k níž jsou eventuelně připočítány další poplatky podle formy zaslání výsledku rešerše apod., se řídí platným ceníkem služeb.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

1. Reprografické služby se neposkytují u poškozeného archivního materiálu.
2. Zhotovení kopií (xerox, sken, profesionální fotokopie) se povoluje jen na základě objednávky reprodukcí.
3. Vyplněný formulář předloží badatel službě ve studovně nebo zašle e-mailem na sekretariát Oddělení Literárního archivu.
4. Reprografické služby jsou zpoplatněny, jejich cena se řídí platným ceníkem služeb.

Pozn. Pořizování fotografií vlastním fotoaparátem je bezplatné. Jeho pravidla najdou zájemci v obecných zásadách studia v LA