Alfréd&Doris uvádí: K. H. Mácha

25/11/2016
Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6

Začátek: 19.00 hod.
V rámci festivalu Den poezie.
Více o festivalu: www.denpoezie.cz

Alfréd&Doris uvádí: K. H. Mácha

Divadelní skupina Alfréd&Doris, která se programově věnuje především autorskému divadlu, předloží návštěvníkům pořadu
čtenou koláž kombinující fakta ze života a literárního díla Karla Hynka Máchy. Náměty divadelníci nacházejí převážně v komiksu, jehož výrazovými prvky, stylizací a dějovou zkratkou se v inscenování svých her inspirují.

Na vybraných akcích bude možnost zakoupit Máj Karla Hynka Máchy. Autorka tohoto vydání Anna Pleštilová jej prodává na váhu; 100 g stojí 78 Kč.