22. 12. 2021

Anketa pro pedagogy českého jazyka a literatury

Děkujeme všem pedagogům, kteří se zúčastnili ankety zaměřené na mapování potřeb učitelů českého jazyka a literatury ve výuce v souvislosti s připravovanou koncepcí lektorských programů Muzea literatury. Online dotazník vyplnila více než stovka respondentů ze středních i základních škol ze celé České republiky. Jaká jsou očekávání pedagogů? Které instituce se svými třídami učitelé navštěvují a jaká témata ze školních osnov by rádi obsahově prohloubili, třeba s pomocí externích výukových materiálů z Muzea literatury?

Z výzkumu – mezi tématy, kterými se respondenti ve výuce zabývají a která hodnotí jako stěžejní, se vyskytuje moderní, meziválečná a hlavně současná literatura, kterou lze reflektovat živými setkáními a diskuzemi. Pedagogové by, podle dat vyplývajících z výzkumu, uvítali prohloubení zájmu svých žáků a studentů o literaturu z období normalizace včetně šedé zóny a umělecké směry avantgardy.

Gratulujeme také pěti respondentům, kteří se zúčastnili slosování o volné vstupy do Muzea literatury a publikace z produkce PNP. Účast v anketě a další dotazníková šetření nám pomůžou v budoucím muzeu pracovat s potřebami učitelů i studentů českého jazyka a literatury.

V případě zájmu se přihlaste o odběr pravidelného newsletteru pro pedagogy, který bude nadále informovat o nabídce programů pro školy.

Vizualizace stálé expozice: Studio Objektor

antispam