2016

Archív výstav ve spolupráci PNP v roce 2016

Seznam výstav pořádaných jinými institucemi ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví jako spolupořadatelem, nebo partnerem výstavy (spolupráce formou zápůjčky tisků a uměleckých děl ze sbírky PNP)

LEKCE Z KARIKATURY – KUBISMUS
13/10/2016 – 12/2/2017

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ, OVOCNÝ TRH 19, PRAHA 1
Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje ve spolupráci s PNP a s Ústavem dějin umění AV ČR unikátní kubistické karikatury. Výstava s názvem Lekce z karikatury – kubismus probíhá v pražském Domě U Černé Matky Boží od 13. října 2016 do 12. února 2017. Prostřednictvím českého materiálu ukazuje, jak humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jakým způsobem se moderní karikatura, jejíž podstata tkví v deformaci, výtvarné zkratce a autonomii výrazových prostředků, bezprostředně uplatňovala při hledání nových uměleckých forem. PNP zapůjčil na výstavu mimo jiné kresby Josefa Čapka a Adolfa Hoffmeistera nebo grafiky Josefa Váchala a Emila Artura Longena. Více informací na stránkách Umělecko-průmyslového muzea

 

POJĎ, MILÝ MŮJ...“ ILUSTRACE K PÍSNI PÍSNÍ
3/10/2016 – 12/3/2017

GALERIE ROBERTA GUTTMANA, U STARÉ ŠKOLY 3, 110 00 PRAHA
V Galerii Roberta Guttmana (Židovské muzeum v Praze) právě probíhá výstava s názvem „Pojď, milý můj…“ Ilustrace k Písni písní uspořádaná ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Expozice přibližuje historický vývoj starodávného textu i jeho různé způsoby interpretace. Stěžejní část výstavy tvoří novodobé ilustrace Písně písní od různých autorů. Ze sbírky PNP byl zapůjčen výjimečný soubor knižních unikátů vydavatele Josefa Portmana, který se k uvedenému námětu opakovaně vracel. Jednotlivá vydání zdobí původní kresby Jana Konůpka, Václava Maška, Karla Svolinského, Milady Marešové, Františka Koblihy, Cyrila Boudy a Heleny Šindelářové-Žváčkové. Více informací na stránkách Židovského muzea v Praze

 

KRONIKÁŘ NOVÝCH ČASŮ. MALÍŘ A KRESLÍŘ HUGO BOETTINGER (1880–1934)
11/10/2016 – 8/1/2017
ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI, PRAŽSKÁ 13, 301 00 PLZEŇ

Výstava díla Huga Boettingera, syna plzeňského fotografa Josef Böttingera, který byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb. Jeho portrétní kresby byly výjimečně populární a během jeho života mnohokrát vystavovány a publikovány. Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Památníkem národního písemnictví v Praze. Více informací na stránkách Západočeské galerie