12. 7. 2017

Badatelna v Litoměřicích otevřena veřejnosti

Dne 12. 7. 2017 byl zahájen provoz badatelny v objektu centrálního depozitáře Památníku národního písemnictví v Litoměřicích. Badatelna je otevřena každý všední den od 9 do 16 hodin a návštěvníkům jsou v ní na základě standardních pravidel pro zpřístupňování archiválií poskytovány materiály uložené v centrálním depozitáři PNP. V objektu jsou deponovány více než dvě třetiny sbírek Literárního archivu PNP, namátkou např. unikátní osobní fondy Jaroslava Havlíčka, Aloise Jiráska, Josefa Václava Myslbeka, Vítězslava Nezvala, Gabriely Preissové, Jaroslava Vrchlického, Jana Wericha a řady dalších. S dotazy na uložení konkrétních fondů se lze obrátit přímo na pracovníky badatelny, případně na službu ve studovně PNP na Strahově (studovna@pamatnik-np.cz). V badatelně centrálního depozitáře je k dispozici menší příruční knihovna a internetové připojení (wi-fi). Vzhledem k omezenému počtu míst (10 míst) doporučujeme badatelům předem ohlásit svou plánovanou návštěvu. Více informací o objektu a dopravním spojení zde.  

antispam