29. 1. 2021

Básně ze sbírky Zde tvůj život... / Ta vie est là…

Sbírka veršů Zde tvůj život… / Ta vie est là… z roku 1922, která má nepopiratelnou hodnotu v tvorbě francouzské básnířky Suzanne Renaudové, je dnes coby celek většině čtenářů neznámá. Jedná se jak o básně – vyznání drahým básníkům, tak otisky francouzské krajiny, v níž se však již podivuhodně zrcadlí i odlesky odlišné, o kterých později básnířka mluvila jako o předtuchách jiných končin, s nimiž se teprve měla seznámit na Vysočině. Suzanne Renaudová skutečnost i své vnitřní naladění jen opatrně pojmenovává, spíše zahlíží kamsi k hranicím, ať v prostoru či času, a tyto tušené obrazy jakoby v podzimní mlze halené, jsou z nejsilnějších. Básně v sobě mají zjitřenou citlivost, melancholii, přitom výrazovou úspornost, i po dlouhých desetiletích jedna za druhou samy vybízejí k pomalému hlasitému čtení. Ať kdysi v Petrkově nebo v Grenoblu, ať dnes v češtině anebo ve francouzštině, stále působí svou tajemnou uhrančivou mocí. Mezi verši se nám mohou před očima objevovat i nejbarevnější z grafických listů Bohuslava Reynka, anebo jeho pastely z časů pobytů ve Francii. A také celý jeden příběh česko-francouzské rodiny, na jehož počátku byla jediná básnická sbírka.

Na jaře 1923 ji Bohuslav Reynek objevil patrně v Praze v Topičově knihkupectví, vzápětí v dopisu požádal básnířku o autorizaci překladu a již na podzim Suzanne Renaudovou poprvé v Grenoblu navštívil. Pokračovalo listovní přátelství, později několik setkání ve Francii a v roce 1926 svatba, téhož roku na podzim vyšel český překlad sbírky v petrkovské edici Sešity poesie. V La Tronche u Grenoblu se Reynkovým narodili oba synové, Daniel Václav (1928) a Jiří Michael (1929). Až do roku 1936 společně žili manželé půl roku v Československu a ve Francii. A když dějinnými i rodinnými okolnostmi zůstali i se syny natrvalo na Vysočině, jejich další vazby na Francii a tamní přátele a umělce se přece dále rozvíjely.

Všechny další sbírky Suzanne Renaudové za jejího života již vycházely v originále či v překladu Bohuslava Reynka pouze v Československu, vedle nich se však i mnoho grafik Bohuslava Reynka dále dostávalo poštou k francouzským přátelům. Prvním česko-francouzským úplným vydáním sbírky Zde tvůj život… / Ta vie est là… Muzeum literatury / Památník národního písemnictví symbolicky navazuje na osudové setkání, které Bohuslavu Reynkovi přinesly verše Suzanne Renaudové. V krásné typografické úpravě a s výtvarným doprovodem Františka Štorma i se čtivým doslovem o téměř neuvěřitelném příběhu této knihy básní se tak symbolicky vydává i Muzeum literatury / Památník národního písemnictví na novou cestu k Petrkovu.

antispam