10. 1. 2018

Blíží se uzávěrka přijímání přihlášek do soutěže NČKR 2017

Už jen do 17. ledna 2018 mohou nakladatelé přihlásit knižní díla do 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017, kterou pořádají Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky. V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok. Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Vyhlášení nominací se uskuteční 14. února 2018. 
Knihy je možné doručit do 17. ledna 2018 poštou (datum odeslání), nebo osobně do sídla Oddělení prezentace sbírky PNP, Pelléova 20/70, Praha 6. Osobní převzetí je možné: po 9.00–16.00, út 9.00–18.00, st 9.00–18.00, čt 9.00–18.00, pá 9.00–14.00. 

antispam