2. místo

Autor/ka: Adam Guzdek
Název: Brněnský fenomén Lesná

Knižní úprava / Book design: Matěj Hanauer, Jakub Novotný (Studio DIP)
Nakladatelství / Publisher: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM
Tisk / Print: Quatro print
Písmo / Typeface: Atlas Grotesk, Atlas Typewriter
Strany / Pages: 336
Rozměr / Size: 18 × 24,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 600 Kč
ISBN 978-80-214-5742-3

Brněnský fenomén Lesná: sídlištní celek z doby, kdy chytrý urbanismus a kvalitnější materiály mohly promlouvat do jinak typizované výstavby socialistického Československa. Kniha grafiků Matěje Hanauera a Jakuba Novotného není tuctovým paperbackem a s velkým citem pro detail mapuje historii brněnské periférie. Šedivé plány a dobové fotografie osvěžuje přímou reflexní barvou, poznámky jsou technicistně kótovány k okraji stran. Lehká do ruky, skvělá na dlouhé cesty, atraktivní nejen pro všechny milovníky prefabrikovaných staveb.

Štěpán Holič
člen výtvarné komise

Brněnský fenomén Lesná (Lesná the Brno Phenomenon): a housing estate from a time when smart urbanism and better quality mate-rials could speak out to otherwise typified developments of socialist Czechoslovakia. The book by graphic designers Matěj Hanauer and Jakub Novotný is no ordinary paperback and traces the history of the outskirts of Brno with great sensitivity. The grey plans and period photography are made to look fresh with reflective paint, and the notes are technically quoted at the page margins. It is a light book to carry in the hand and great for taking on trips, attractive not just for all lovers of prefabricated buildings.

Štěpán Holič
Art Panel member