1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Jiří Dvořák
Název: Bydlíme!

Ilustrace: Daniela Olejníková
Grafický design: Paľo Bálik
Nakladatelství: Baobab

Tiskárna: Tiskárna Protisk
Písmo: Galano Classic
Počet stran: 32
Rozměr: 29 × 21 cm
Doporučená cena (Kč): 299

ISBN 978-80-7515-093-6

Kniha Bydlíme! přesahuje rámec klasické knihy pro děti. Užití
červené a zelené vypadá nejen přitažlivě, ale rovněž nabízí
možnosti objevování analogií v životech lidí a zvířat. V odvěkém
střetu člověka a přírody může čtenář střídat perspektivy pomocí
zelených a červených transparentních fólií. Jak harmonická
typografie začleněná do důmyslně vrstvených ilustrací, tak
příjemný rytmus přinášejí dokonalý celkový zážitek z knihy.
(Paľo Bálik, Hansjakob Fehr, Torsten Köchlin, Boris Meluš, členové výtvarné komise)