2. místo

Autor/ka: Anna Babanová
Název: Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení

Knižní úprava / Book design: Jan Šiller
Ilustrace / Illustrations: Jan Šiller
Nakladatelství / Publisher: Step by Step ČR
Tisk / Print: Tiskárna Protisk
Písmo / Typeface: Tobias, Matter, IBM Plex Mono
Strany / Pages: 196
Rozměr / Size: 21 × 29,7 cm
Doporučená cena / Recommended price: 450 Kč
ISBN 978-80-907802-2-4

 

Příručka pro učitele o tom, jak učit. Mohla by nejen pedagogům ukázat, jak mají učebnice vypadat. Kvalitní typografie, výborné strukturování informací na stránce, střídmá barevnost a krásné současné ilustrace. Celek na jedničku a důkaz, že i edukační materiály mohou být nejkrásnější knihou.

Olga Benešová
členka výtvarné komise

A teacher’s guide on how to teach. It can show not just teachers what textbooks should look like. High quality typography, information wonderfully structured on the page, sober colours and beautiful contemporary illustrations. The whole work is first rate and proves that even educational materials make the most beautiful book.

Olga Benešová
Art Panel member