22. 5. 2023

Červnová setkání v Petrkově

10. června 15-17 hodin

15 hodin výtvarný ateliér pro děti

16 hodin rodinné loutkové divadelní představení Ka2 Pověsti z Prahy. Účinkují Kateřina Tichá, Kateřina Tschornová a velké loutky.

 

Výstavy Auvergne / krajinou Henriho Pourrata Miloše Doležala a Františka Nárovce, Cyklouši z grafik, olejů a akvarelů Františka Štorma, Ovce / Francouzští autoři a Petrkov, Ze zahrady.

Kontakt a rezervace: Olga Steinerová, steinerova@pamatnik-np.cz

Vstupné 50/120 Kč

 

24. června 15-18 hodin

15 hodin přednáška Trvat v neustálém úžasu – Paralely (Poznámky polského překladatele o poezii Bohuslava Reynka), Andrzej Babuchowski v rozhovoru s básníkem Josefem Mlejnkem.

16 hodin divadelní představení o životě a díle ženy Bohuslava Reynka Suzanne divadelního spolku JEDL. Autorka představení a účinkuje Lucie Trmíková, zpěv mezzosoprán Markéta Cukrová.

 

Výstavy Auvergne / krajinou Henriho Pourrata Miloše Doležala a Františka Nárovce, Cyklouši z grafik, olejů a akvarelů Františka Štorma, Ovce, Francouzští autoři a Petrkov, Překladatel Jiří Reynek, Ze zahrady.

Kontakt a rezervace: Olga Steinerová, steinerova@pamatnik-np.cz

Vstupné 50/120 Kč

antispam