České avantgardní knižní umění. Vloemansova sbírka.

6/4/2017 – 31/8/2017
Buchmuseum der SLUB Dresden, Drážďany

Otevřeno: denně od 10 do 18 hodin.
Vstup zdarma.
Kurátorka: dr. Anne Hultsch

České avantgardní knižní umění. Vloemansova sbírka.

Nizozemský antikvář John Vloemans již od 70. let 20. století vytvářel svou sbírku československých avantgardních publikací z období první republiky. V průběhu let se mu podařilo vytvořit kolekci více než 400 titulů. Stal se tak jedním z obchodníků s nejhlubšími znalostmi o československé avantgardě a jeho sbírka obsahovala knihy, na kterých se podílely takové osobnosti jako Karel Teige, Josef Čapek, Jindřich Štyrský nebo Toyen. Můžete si je prohlédnout na výstavě v Buchmuseum der SLUB v Drážďanech. Památník národního písemnictví poskytl vzácné exponáty ze své sbírky. 

Součástí doprovodního programu je cyklus přednášek německých a českých odborníků na avantgardní knižní umění: 

19.04.2017 — Iva Knobloch (Prag): Search for modernity – inspiration from Germany: Futura in Czech Lands
03.05.2017 — Jindřich Toman (Michigan): Bücher zum Sehen: Photographie, Photomontage und Neue Typographie im Buch der tschechischen Avantgarde
17.05.2017 — Hans-Georg Lippert (Dresden): Bücher bauen. Architektur und Buchgestaltung in den 1920er Jahren
31.05.2017 — Jürgen Müller (Dresden): Das Kino schlägt die Augen auf. Filmplakate und Werbung in der Weimarer Zeit
14.06.2017 — Lenka Bydžovská (Prag): Das Buch in Händen der tschechischen Avantgarde: Gebrauchsgegenstand oder Kunstobjekt?
28.06.2017 — Anne Hultsch (Dresden): Buchumschläge lesen, literarische Texte betrachten. Typographisch gelenkte Lektüren
12.07.2017 — Zdenek Primus (Prag): Kunst ist Abstraktion. Der tschechische Buchumschlag der sechziger Jahre

Více informací na webu SLUB Dresden (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden).