3. místo

Autor/ka: Gary G. Steele
Název: Čhávata z manéže: S romským rodinným cirkusem Amerikou třicátých let

Knižní úprava / Book design: Jan Čumlivski, Juraj Horváth
Nakladatelství / Publisher: KHER
Tisk / Print: Tiskárna Protisk
Písmo / Typeface: Fern Micro, Tortellini
Strany / Pages: 432
Rozměr / Size: 10,4 × 15,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 389 Kč
ISBN 978-80-87780-34-3

Celá ediční řada KHERu stojí za pozornost, ale tahle drobná kniha je vyloženě neodolatelná. Chci ji mít stále u sebe a trávit s ní každou volnou chvíli. Pečlivě odladěný každý typografický detail, náročný na přesné knihařské zpracování – od ořezu po vlepované fotografie, které dodávají autenticky intimní atmosféru.

Bohumil Vašák
člen výtvarné komise

The entire KHER edition series is worthy of attention, but this small book is absolutely irresistible. I want to have it by me constantly and spend every free moment with it. Each typographical detail challenging for accurate bookbinding is carefully matched – from the cropping to the glued-in photographs which give it an authentic and intimate atmosphere.

Bohumil Vašák
Art Panel member