Cenu uděluje Unie grafického designu

Autor/ka: Jana Pavlová
Název: Chrámy peněz: Postmoderní architektura českých bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století

Knižní úprava / Book design: Martin Groch, Jakub Samek
Nakladatelství / Publisher: Bigg Boss
Tisk / Print: Těšínské papírny
Písmo / Typeface: Solpera, Media 77
Strany / Pages: 494
Rozměr / Size: 24,7 × 29,7 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1 650 Kč
ISBN 978-80-908359-5-5

Kniha Chrámy peněz je jednoduše úplně jiná než její letošní konkurence. Stejně, jako byly jiné architektonické monumenty, o kterých se v ní píše. Cenu Unie grafického designu získávají Martin Groch a Jakub Samek za práci s obrazovým materiálem, rytmus skladby stran, volbu materiálů a nejlepší použití písma Solpera v tomto desetiletí.

Olga Benešová
zástupkyně Unie grafického designu

The book Chrámy peněz (Money Temples) is simply very different than this year’s competing books, as is the case of the different architectural monuments which the book writes about. The prize of the Czech Union of Graphic Design is awarded to Martin Groch and Jakub Samek for work with the pictorial material, the composition rhythm of the pages, choice of materials and the best use of the Solpera font in this decade.

Olga Benešová
Czech Union of Graphic Design representative