2. místo

Autor/ka: Denisa Kujelová
Název: ČS koncept 70. let

Knižní úprava / Book design: Martin Krajíček
Nakladatelství / Publisher: Fait Gallery
Tisk / Print: Quatro print
Písmo / Typeface: Inter
Strany / Pages: 358
Rozměr / Size: 21,3 × 29,8 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1200 Kč
ISBN 978-80-270-8957-4

Rozsáhlá publikace ČS koncept 70. let je zaměřena na české a slovenské umění konceptuálních tendencí zejména sedmdesátých let. Na rozdíl od převažující dosavadní reflexe české a slovenské výtvarné scény, nahlížené spíše z pohledu dvou samostatných celků, poukazuje na jejich blízkost a komunitní provázanost. Celkové zpracování knihy je ukázkou vysoce kvalitní profesionální práce. Velice vhodná je volba švýcarské vazby vložené do desek s přední a zadní klopou. Při rozsahu 358 stran je listování jednodušší a kniha se nezavírá. Velmi kvalitní je také celoplošný potisk desek. Nutné je ohodnotit také vhodný výběr použitého papíru Pergraphica Natural Rough a celkovou grafickou úpravu publikace.

Josef Sedláček
člen výtvarné komise

The extensive publication entitled ČS koncept 70. let (CS concept of the 1970s) focuses on Czech and Slovak conceptual art trends particularly of the 1970s. Unlike the prevailing existing reflections of the Czech and Slovak art scene, seen more from the view of two separate wholes, it draws attention to their proximity and community
cohesion. Overall, the book is an example of high-quality professional work. Highly appropriate is the Swiss binding inserted into the boards with a front and back flap. So with it containing 358 pages it is easier to leaf through the pages and the book does not close. The print across the whole surface of the boards is also of high quality. The appropriate choice of use of paper which is Pergraphica Natural Rough and the general graphic design also need to be rated.

Josef Sedláček
Art Panel member