Cenu podporuje společnost Canon

Autor/ka: Šárka Janeba, Jakub Janeba, František Novák
Název: Dějiny hudby: klasika

Knižní úprava / Graphic design: Jakub Janeba
Ilustrace / Illustrations: Šárka Janeba, Jakub Janeba
Nakladatelství / Publisher: Šárka a Jakub Janeba (hyjé ateliér)
Tisk / Print: Tiskárna H.R.G.
Písmo / Typeface: Uttara
Strany / Pages: 200
Rozměr / Size: 16 × 19 cm
Doporučená cena / Recommended price: 590 CZK
ISBN 978-80-11-01232-8

Oceněná kniha představuje ucelený koncept a splňuje předpoklady nenásilné didaktické publikace. Obsahová část je vyváženě propojena s grafickou úpravou, která je přehledná a souzní s doprovodnými ilustracemi. Kromě portrétů jsou do kapitol zařazeny i dějové ilustrace, které mají svoji vlastní poetiku, doplňují širší kulturní kontext navazující na daný styl. Kniha je příjemná do ruky – haptické kvality působí dobře. K této publikaci se každý čtenář i díky její úpravě rád vrátí.

Zdeněk Freisleben
ředitel Památníku národního písemnictví

Helena Koenigsmarková
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze

The award-winning book presents a comprehensive concept and meets the preconditions of a spontaneous didactic publication. The content is well-balanced out with the graphic design which is clear and consistent with the accompanying illustrations. As well as the portraits, the chapters include narrative illustrations which contain their own poetics, complement the broader cultural context related to the given style. The book is pleasant to hold – its haptic qualities create a good impression. Because of its design every reader will be happy to read it over and over again.

Zdeněk Freisleben
Director of the Museum of Czech Literature

Helena Koenigsmarková
Director of the Museum of Decorative Arts in Prague