2016

Dějiny jako příběh a obraz (ku poctě Vladislava Vančury a 77. výročí vydání Obrazů z dějin národa českého)

mezioborové sympozium
pořadatelé: Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK, PNP, Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského 
termín: 13. – 14. 4. 2016 
místo konání: sál Boženy Němcové PNP (13. 4.), České muzeum hudby (doprovodný koncert 13. 4. v 19.30), velký sál Pedagogické fakulty UK (14. 4.)
hlavní organizátor: PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.   
spolupráce za PNP: vědecká tajemnice, pracovníci OLA a OPS