3. místo

Autor/ka: Zuzana Noviková, Andrej Novik (eds.)
Název: Deklarace: Všeobecná deklarace lidských práv v povídkách, ilustracích a rozhovorech

Knižní úprava / Book design: Zuzana Lednická (Studio Najbrt)
Ilustrace / Illustrations: kolektiv autorů
Nakladatelství / Publisher: 65. pole
Tisk / Print: Finidr
Písmo / Typeface: Adapter
Strany / Pages: 200
Rozměr / Size: 19,5 × 26 cm
Doporučená cena / Recommended price: 498 Kč
ISBN 978-80-88268-71-0

Všeobecná deklarace lidských práv může být zcela formálně a faktograficky zpracované téma. Anebo přesně naopak, jak dokazuje oceněná publikace. Desítky autorských textů, ilustrací a komiksů drží pohromadě přehledná grafická kostra. A chcete-li si odskočit od čtení, máte možnost skrze řadu odkazů se zajímavými podcasty. Příjemná kniha s oblými rohy je zpracována tak, že se k ní budete chtít vracet.

Štěpán Holič
člen výtvarné komise

The Universal Declaration of Human Rights can be quite a formally and factographically treated theme, or precisely the opposite as is demonstrated by the prize-winning publication. Dozens of artists’ texts, illustrations and comics are held together in a clearly set out graphic framework. And if you want to take a break from reading, you can through a series of links to interesting podcasts. This pleasant book with rounded corners is made in such a way that you will keep returning to it.

Štěpán Holič
Art Panel member