Publikace

Deníky 1912‒1925

Karel Teige, Jan Wiendl (ed.), Tereza Sudzinová (ed), Tomáš Pavlíček (ed. obrazové přílohy)

Deníky 1912‒1925

Edice / typ:
Nakladatel: Památník národního písemnictví, Akropolis, Filozofická fakulty Univerzity Karlovy
Rok vydání: 2022
Vydání: 1.
Počet stran: 792
Vazba: měkká
Obrazová příloha: ano
Rozměr: mm
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-87376-84-3
Cena: 669 Kč

Edice deníků jedné z nejvýraznějších osobností meziválečné avantgardy Karla Teigeho (1900–1951) z let 1912‒1925 představuje jedinečný soubor zápisků, které si Teige vedl od dětských do raně dospělých let. Zprvu v převážně prázdninových a školních denících, jež si psal jako student pražského gymnázia v Křemencově ulici, posléze jako univerzitní posluchač a zejména jako umělec a ten, kdo přemýšlí o svých uměleckých aktivitách a o umění a jeho místě ve společnosti obecně. Deníky přinášejí sérii originálních zápisků, komentujících jednak osobní život a vlastní výtvarnou i literární tvorbu, jednak události umělecké a společenské. Teige komentuje vlastní četbu, setkání a korespondenci, uvažuje o uměleckých a teoretických podnětech a dokumentuje autorovu určující roli v organizaci umělecké i umělecko-politické části své generace. Svého druhu jsou pak cestovní deníky z let 1922 a 1924 z cest do Francie a Itálie, a zvláště pak deník z podzimu 1925 z cesty československé delegace do Mosky a Leningradu. Teige popisuje pobyt v Sovětském svazu, sdílí nadšení budovatelů mladého státu, prokazuje ovšem také rysy utopismu, typické pro soudobé západní prokomunisticky založené návštěvníky země sovětů.

Bohatě dokumentovaná edice s více jak 300 barevnými reprodukcemi, komentáři a doprovodnou studií Josefa Vojvodíka čerpá v první řadě z unikátních rukopisných deníků K. Teigeho, jež se podařilo do sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví získat v letech 2015 a 2021.