2. místo

Autor/ka:
Název: Design Ústí. Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Editoři: Michal a Zdena Kolečkovi
Grafická úprava: Les kanců – Michal Kukačka, Martina Calajová, Lucie Zelená
Ilustrace a fotografie: kolektiv autorů
Nakladatelství: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tiskárna: Daniel

Hodnocení technické poroty: Na druhé místo vybrala technická porota knihu o Ústí nad Labem, přičemž ocenila především precizní způsob knihařského zpracování a využití švýcarské vazby, jež se u nás vyskytuje velmi ojediněle.