2013

Divadelní vlak do Prahy

16. 4. 2013 – 30. 4. 2013
Pedagogické muzeum Bělehrad, Srbsko

Výstava Divadelní vlak do Prahy / Позоришни воз за Праг připravená Českou besedou Bělehrad v prostorách bělehradského Pedagogického muzea mapovala především divadelní činnost Čechů v Bělehradě do první světové války. Bělehradští Češi již v roce 1869 založili spolek Česká beseda, který byl v roce 1885 transformován do českého zábavního spolku Lumír. Pod tímto názvem spolek působil až do roku 1920, kdy změnil název na Československou obec v Bělehradě. K nejvýznamnějším aktivitám patřila jeho divadelní činnost – od roku 1883, kdy bylo v prostorách Bailonyho pivovaru předvedeno první, improvizované představení, do roku 1914 Češi představili 113 divadelních inscenací nebo jejich částí, z toho dvanáct bylo provedeno dvakrát a tři divadelní hry třikrát; další dvě divadelní představení byla plánována, ale nebyla realizována. Přestože se nejčastěji jednalo o nejrůznější veselohry a frašky, realizovány byly i náročné hry jako byl například Tylův Jan Žižka z Trocnova a Paní Marjánka, matka pluku, Vrchlického Exulanti, Jan Hus Matije Bana, dále hry Ladislava Stroupežnického, Jana Nerudy, Gustava Pflegra Moravského a mnoho dalších. Unikátní na bělehradských inscenacích je fakt, že na rozdíl od ochotnických aktivit jiných českých spolků v zahraničí (Vídeň, Paříž, Chicago) byla tato představení určena nejen místním Čechům, ale i majoritnímu, tj. srbskému obyvatelstvu, přestože se hrálo výlučně česky.Plakát ke druhé repríze prostonárodní opery Don César a spanilá Majoléna aneb Požár v San Bartholo od Františka Aloise Hory, která byla sehrána v hostinci Slavia 28. 12 (16. 12.) 1890
Náprstkovovo muzeum afrických, asijských a amerických kultur Praha, Krajanský archiv, sign. Ar K 1-84-IX/1-20