3. 6. 2022

Druhé vydání Slezských písní Petra Bezruče v Kritické hybridní edici

Vychází druhé vydání publikace Slezské písně Petra Bezruče, kterou edičně připravili Michal Kosák, Jiří Flaišman a Kristýna Merthová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Vydání v Kritické hybridní edici spoluvydává nakladatelství Akropolis a Památník národního písemnictví, který poskytl materiály z fondu Petra Bezruče uložené v Literárním archivu PNP.

Třetí svazek Kritické hybridní ediceSlezské písně Petra Bezruče přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v digitální vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor podrobil text svých básní plošným úpravám, které vedly k jejich výraznému uměleckému znehodnocení. Básně ze Slezských písní, které nejsou součástí zvoleného základního vydání, nalezne čtenář v komentáři. Digitální vědecké vydání volně dostupné na internetu obsahuje obrazovou podobu a přepis všech relevantních zjištěných rukopisů, jež byly dosud reprodukovány jen výběrově a nedostatečně, dále znění časopiseckých otisků, předcházejících zařazení básně do knižního celku, a znění básní v knižních vydáních Slezských písní od prvního souboru s titulem Slezské číslo (1903) do posledního vydání, na němž se autor ještě podílel (1958). Proměny kompozice sbírky, která v prvním knižním vydání obsahovala méně než tři desítky básní a ve své konečné podobě se rozrostla takřka trojnásobně, zachycuje samostatný přehled. Proměny textů zachycuje nejen kritický aparát, ale i nový segment zobrazující odlišnosti mezi po sobě následujícími texty. Součástí edice je i shrnutí životních osudů a vydavatelské historie Slezských písní, přinášející množství dokumentárního obrazového materiálu. Edici doplňuje ediční komentář soustřeďující se primárně k historii textu. Po bezmála padesáti letech se tak dostává čtenářům do rukou nově pořízené čtenářské i vědecké kritické vydání sbírky. Čtenářské vydání Slezských písní vychází současně jako e-kniha.

Digitální vydání Kritické hybridní edice je volně přístupné na internetu:

Kritická hybridní edice - ÚČL AV ČR (cas.cz)

Slezské písně se stávají dílem, jež dnes žije bez násilně vzletného podání například v písničkářských zpracováních, současně textem často parodovaným, zůstávají ovšem dílem přes to vše stále živým. Jsou dílem, které v tomto přehodnocování a též díky pauze dělící nás od masy trivializujících interpretací osvědčuje svou schopnost vnitřní proměnlivosti. Tak jak ubývají a mění se vztahy k původním osobním podnětům a realitě básníka, tak se naopak v čase na dílo vrství další a další významy, a ani ty nezůstávají strnulé, o čemž svědčí množství značně rozdílných, souběžně existujících interpretací sbírky.
(z předmluvy M. Kosáka a J. Flaišmana)

 

antispam