Dycky les


Dycky les

Workshop doporučený žákům od 3. třídy ZŠ a studentům SŠ v nabídce u příležitosti vydání 51. sborníku Literární archiv s tématem Les.  

* pro žáky od 3. třídy ZŠ a studenty SŠ 
* lektor: Mariana Dočekalová 
* délka 90–120 minut 
* Sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 
* cena 60 Kč / účastník

Téma les zprostředkujeme studentům na základě seznámení s literárním dílem Ze světa lesních samot (1926) „básníka Šumavy“ Karla Klostermanna a s ilustracemi od Otakara Štáfla, které studenti zhlédnou na výstavě reprodukcí představující téma les v širších souvislostech v Malé vile. Jiný výtvarný přístup k zobrazení lesa prozkoumáme v díle Josefa Váchala, na ilustracích k dílu Šumava umírající a romantická Na základě úryvků románu Ze světa lesních samot a fotografií zachycující les v různých podobách budou studenti tvořit ilustraci. Pedagog s žáky si předem vyberou techniku, kterou si na workshopu vyzkouší. Gratáž či dřevotisk typický pro Josefa Váchala či malbu akvarelem a bělobou Otakara Štáfla. Společně budeme hledat odpovědi na otázky: Co skýtá umělecký zápis krajiny? Co zobrazuje jinak než fotografie?  

Rezervace na emailu storkova@pamatnik-np.cz.