Publikace

Nejkrásnější české knihy roku 2020
Nejkrásnější české knihy roku 2020
Kolektiv autorů; grafický design Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Cena: 290 Kč
Kreativní balíček DIVNÁ KNIHA
Kreativní balíček DIVNÁ KNIHA
Nikola Logosová
Cena: 450 Kč
Literární archiv 52/2020: Nakladatelství 1918–1949. Mezi okrajem a centrem
Literární archiv 52/2020: Nakladatelství 1918–1949. Mezi okrajem a centrem
Kolektiv autorů
Cena: 230 Kč
CD kompilace SETINY
CD kompilace SETINY
Kolektiv autorů; Bohumila Grögerová – Josef Hiršal
Cena: 150 Kč
Job-boj
Job-boj
Bohumila Grögerová – Josef Hiršal
Cena: 150 Kč
SETINY – Bohumila Grögerová
SETINY – Bohumila Grögerová
Hana Nováková, Pavel Novotný, Ladislav Šerý (ed.), grafická úprava Helena Šantavá
Cena: 190 Kč
Kreativní balíček EX LIBRIS pro malé a velké tvůrce
Kreativní balíček EX LIBRIS pro malé a velké tvůrce
Mariana Dočekalová, Barbora Bieylonovič, Martin Mulač
Pro knihy, pro sbírku, pro radost  XVI. Trienále českého ex libris 2020
Pro knihy, pro sbírku, pro radost XVI. Trienále českého ex libris 2020
Kolektiv autorů
Cena: 100 Kč
Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Jakub Hauser
Cena: 280 Kč
Zde tvůj život… / Ta vie est là…
Zde tvůj život… / Ta vie est là…
Suzanne Renaud / Lucie Tučková (ed.)
Cena: 380 Kč
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE + Památníček
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE + Památníček
Kolektiv autorů; grafický design Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Cena: 300 Kč
František Kobliha
František Kobliha
Pavel Růt (ed.), Gustav Erhart, Karel Kolařík, Otto M. Urban; grafický design Pavel Růt
Cena: 1100 Kč
Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru
Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru
Hana Vaníčková (ed.)
Cena: 280 Kč
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE
Kolektiv autorů; grafický design Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Cena: 190 Kč
Památníček – Nejkrásnější české knihy roku 2019
Památníček – Nejkrásnější české knihy roku 2019
Kolektiv autorů; grafický design Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Cena: 190 Kč
Literární archiv č. 51/2019: Les
Literární archiv č. 51/2019: Les
Kolektiv autorů
Zdeněk Kalista: Divadelní hry z vězení
Zdeněk Kalista: Divadelní hry z vězení
Renata Ferklová (ed.)
Cena: 360 Kč
„Onorate l’altissimo poeta!“ Exemplář Dantovy Božské komedie (1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického, jeho dárce Luigi Tonelli a Vrchlického sbírka dantovské literatury
„Onorate l’altissimo poeta!“ Exemplář Dantovy Božské komedie (1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického, jeho dárce Luigi Tonelli a Vrchlického sbírka dantovské literatury
Jan Kašpar
Cena: 250 Kč
Z historie exilu. Emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Z historie exilu. Emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Michaela Kuthanová (ed.)
Cena: 290 Kč
Nejkrásnější české knihy roku 2018
Nejkrásnější české knihy roku 2018
Kolektiv autorů; Grafický design Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček (20YY Designers)
Cena: 100 Kč
Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliománie
Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliománie
Vilma Hubáčková, Bronislava Rokytová (eds.)
Cena: 1030 Kč
S iniciálami V. V. Jméno Vokolek v české kultuře 20. století.
S iniciálami V. V. Jméno Vokolek v české kultuře 20. století.
Lukáš Prokop, Ivo Říha, Jan Šulc (eds.)
Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Jakub Hauser, Věra Velemanová (eds.)
Cena: 490 Kč
Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Jakub Hauser (ed.)
Literární archiv č. 50/2018: Zánik starého světa.  Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře
Literární archiv č. 50/2018: Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře
Kolektiv autorů
Cena: 260 Kč
Literární archiv č. 49/2017 – Literatura a moderní hudba. Ke 100. výročí narození Josefa Kainara
Literární archiv č. 49/2017 – Literatura a moderní hudba. Ke 100. výročí narození Josefa Kainara
Kolektiv autorů
Cena: 280 Kč
Literární archiv č. 48/2016: Dítě, dětství a literatura
Literární archiv č. 48/2016: Dítě, dětství a literatura
kolektiv autorů
Cena: 320 Kč
Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou Evropy
Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou Evropy
Zuzana Kobrlová, Ivan P. Muchka, Tereza Riedlbauchová
Cena: 150 Kč
Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století
Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století
Antoine Marès, Tereza Riedlbauchová a kol. (kolektivní monografie)
Cena: 699 Kč
Hana Klínková: Josef Váchal / Kniha vzpomínek
Hana Klínková: Josef Váchal / Kniha vzpomínek
Hana Klínková
Cena: 1300 Kč
 Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677) ze sbírek Památníku národního písemnictví
Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677) ze sbírek Památníku národního písemnictví
Barbora Vlášková
Cena: 390 Kč
Bronislava Rokytová: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu 1933–1939
Bronislava Rokytová: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu 1933–1939
Bronislava Rokytová
Cena: 490 Kč
Nejkrásnější české knihy roku 2017
Nejkrásnější české knihy roku 2017
Kolektiv autorů; Grafický design: Zdeněk Bouček a typograf Jan Bouček
Cena: 100 Kč
Rumjana Dačevová a kol.: Karáskova galerie. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie
Rumjana Dačevová a kol.: Karáskova galerie. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie
Rumjana Dačevová
Cena: 220 90 Kč
A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965
A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965
Naděžda Macurová
Cena: 290 Kč
Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové
Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové
Tereza Riedlbauchová a Eva Farková
Cena: 390 Kč
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
Šárka Velhartická
Cena: 290 Kč
„Ze srdce váš…“ André Spire a Otokar Fischer 1922–1938
„Ze srdce váš…“ André Spire a Otokar Fischer 1922–1938
Marie-Odile Thirouinová
Cena: 290 Kč
Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém
Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém
Miloš Sládek
Cena: 320 Kč
Alena Petruželková a kol.: Knihovna Karáskovy galerie a její světy
Alena Petruželková a kol.: Knihovna Karáskovy galerie a její světy
Alena Petruželková