Poradní orgány

Ediční rada PNP

Mgr. Zdeněk Freisleben (ředitel)
doc. PhDr. Ladislav Šerý (vědecký tajemník)

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (vedoucí Oddělení literárního archivu)
Mgr. Alena Petruželková (vedoucí Oddělení knihovny)
PhDr. Vilma Hubáčková, CSc. (vedoucí Oddělení uměleckých sbírek)
Mgr. Vladimír Uhlík (vedoucí Oddělení prezentace sbírky)
Ing. Iva Cacarová (vedoucí Ekonomického oddělení)