Služby

Edukativní služby

Metodické centrum nabízí vzdělávací pořady a dílny pro všechny stupně škol. Zapojuje se do výuky na VŠ (spolupracuje s Ústavem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě UK), nabízí odborné stáže pro studenty, zveřejňuje prezentace k dějinám knižní kultury.