Fondy a databáze

Elektronická databáze fondů

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉ DATABÁZE FONDŮ A ARCHIVNÍCH POMŮCEK 

Portál Badatelna.eu umožňuje online přístup k archivním souborům a pomůckám různých českých paměťových institucí, z nichž jednou je i Literární archiv PNP. Uživatelé se zde mj. mohou dozvědět, zda LA PNP spravuje archivní fond určité osoby či instituce (korporace), a v případě zpracování konkrétního celku, s výjimkou fondů zpracovaných od roku 2017, i to, jaké archiválie se v něm nacházejí.  

Návod pro vyhledávání fondů, sbírek a archivních pomůcek

1. z důvodu optimálního zobrazení databáze doporučujeme použít prohlížeče Mozilla Firefox či Google Chrome

2. výsledky jsou řazeny podle anglické abecedy (vyhledávač např. nerozlišuje háčky)

3. vyhledávání je možné prostřednictvím:

a) okna pro fulltextové vyhledávání  – dle zadaného řetězce umožňuje tento způsob rychlé prohledání celé databáze a zobrazení shod, a to v názvu fondu i v podřazených záznamech a rejstřících,

Vzhledem k preferenci rychlosti však tento typ prohledává pouze obsahy tzv. indexovaných částí databáze, na rozdíl od postupného prohledávání jednotlivých inventářů proto výsledek dotazu nemusí být stoprocentní. Při fulltextovém vyhledávání se výsledky řadí podle četnosti vyhledaných shod, archivní fond, jehož název odpovídá zadanému řetězci, se proto může objevit až mezi posledními zobrazenými záznamy. 

b) podrobného vyhledávání – umožňuje detailně nastavit specifické parametry prohledávání databáze (archiv, název fondu aj.),

c) vyhledávání v seznamech fondů jednotlivých paměťových institucí – kliknutím na symbol šipky umístěné v pravém dolním rohu ikon jednotlivých institucí se zobrazí seznam fondů, jež jsou v jejich sbírkách uloženy. Vepsáním hledaného řetězce lze najít konkrétní fond či sbírku, pomocí abecední navigace je pak možno prohledávat údaje o jednotlivých celcích, případně jejich inventáře.

Informace o jednotlivých fondech a sbírkách
Po kliknutí na příslušnou ikonu u zobrazeného fondu (tlačítko Otevřít) se objeví záložky s různými druhy informací:

1. Základní informace: obsahují stručné údaje o původci, časovém rozmezí fondu, skladbě fondu (adresáti/odesilatelé korespondence jsou uvedeni pouze výběrově) a informaci, zda je fond uspořádán či opatřen inventářem nebo jinou archivní pomůckou.

2. Informace o fondu (pouze u zpracovaných fondů): zahrnují životopis původce či dějiny instituce a tiráž inventáře, případně titulní stranu inventáře a některé podrobnosti o uspořádání fondu (týká se zejména nově zpracovaných fondů). 

3. Inventář (pouze u zpracovaných fondů): obsahuje elektronickou podobu inventáře.

Po rozkliknutí znaménka + u jednotlivých položek se postupně rozbalí jejich obsah. Pro orientaci, v jakém oddílu fondu se právě nacházíte, se znaménko + změní na –.
Po rozbalení některé části fondu se zobrazí podřazené položky (1 položka = jedna složka). Převážně u nověji zpracovaných fondů se dozvíme vedle základního popisu položky v poli obsah také další informace:

  •  pozn. – obsahuje informace o přílohách a další informace, které jsou z pohledu zpracovatele důležité
  •  ev.j. (evidenční jednotky) obsahuje údaj, kolik listů (ll) konkrétní položka obsahuje
  •  poč. kusů – obsahuje údaj, kolik kusů (ks) konkrétní položka obsahuje
  •  datace – obsahuje časové vymezení položky, či jeho odhad

4. Rejstříky (pouze u zpracovaných fondů): umožňuje abecední a fulltextové vyhledávání v rejstřících fondu (jmenném, rejstřík děl)