EXPOZICE V RODNÉM DOMĚ VÁCLAVA HANKY


HOŘINĚVES Č. P. 10
503 06 HOŘINĚVES
WWW.HORINEVES.CZ/MUZEUM

EXPOZICE V RODNÉM DOMĚ VÁCLAVA HANKY

Hořiněves zřejmě nejvíce zviditelnil její rodák, spisovatel, bohemista, básník a velký vlastenec Václav Hanka, „objevitel“ Rukopisu královédvorského. Rodný dům Václava Hanky je v Hořiněvsi dochován, jedná se o roubený lidový dům, který byl postaven kolem roku 1720 jako zájezdní hospoda. Stálá expozice vznikla ve spolupráci s Literárním archivem PNP. 

Foto © Stanislav Grossman