Elektronický katalog knihovny

Externí

KATALOGY EXTERNÍ

Informační zdroje volně dostupné na internetu:

JIB – Jednotná informační brána
Integrovaný prohledávací systém umožňující pracovat se všemi knihovními katalogy, fulltextovými databázemi, bibliografiemi a dalšími zdroji, volně dostupnými na internetu.
www.jib.cz

Souborný katalog ČR
Souborný katalog knihoven České republiky. V elektronické podobě je budován od roku 1995 a obsahuje cca 2,9 mil. záznamů monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí).
www.caslin.cz

Manuscriptorium
Otevřený katalog historických knižních fondů České republiky, provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů.
www.manuscriptorium.com

Národní autority ČR
Portál zpřístupňuje soubor personálních a korporativních autorit (názvy institucí a akcí), autorit rodů, rodin a autorit typu autor/název pro využití ve jmenném i věcném zpracování dokumentů a soubory tematických, geografických a formálních autorit.
www.autority.nkp.cz