1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Zuzana Válková, Michaela Rozov
Název: Felix Kolmer – Slib

Knižní úprava / Book design: Milan Nedvěd
Editorka / Editors: Michaela Rozov
Fotografie / Photographs: Libor Fojtík
Nakladatelství / Publisher: PositiF a Český osvětimský výbor
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Madzine Mono
Strany / Pages: 56
Rozměr / Size: 22 × 27,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 490 Kč
ISBN 978-80-87407-35-6
ISBN 978-80-908233-0-3

Kniha je citlivým literárně-dokumentárním portrétem Felixe Kolmera. K tématu života poznamenaného holocaustem je vhodně zvolena forma práce s fotografiemi, texty neokázale doplňuje dobová patina a vazba s vnitřním sešitem jako by pocitově navazovala na skautské deníky.

Jiří Karásek
předseda výtvarné komise

The book is a sensitive literary-documented portrait of Felix Kolmer. An appropriately selected form of work with photographs is chosen dealing with the theme of a life marked by the holocaust, while the texts are unobtrusively accompanied by the patina of the period and the binding with an inner exercise book as a sentimental reminder of a scout’s diary.

Jiří Karásek
Art Panel Chairperson